پرش به محتوا
پس دان- خوراک طیور - کارخانه طلارشدنامی
عنوان مقدار(درصد)
اسید لینولئیک 1.6
انرژی 3100
سدیم 0.17
فسفر قابل جذب 0.40
لیزین 1
متیونین 0.42
متیونین + سیستین 0.8
پروتئین خام 17.6
کلر 0.18
کلسیم 0.8

پس دان یا پایان دان، همانطور که از نامش پیداست، در انتهای دوره مصرف می شود . در کارخانه طلا رشد نامی پس دان در غالب دو محصول به نام پایانی یک جهت 36 تا 43 روزگی تعریف شده و برای نژادهای خاص یا شرایط نگهداری خاص و پرورشی پایانی دو از 44 روزگی تا کشتار فرموله شده است.

سایر محصولات طلارشدنامی

جهت مشاهده سایر محصولات روی لینک زیر کلیک کنید