کنسانتره - کارخانه تولید خوراک دام و طیور طلارشدنامی
  • کارخانه تولید خوراک دام

    این کنسانتره کلیه نیازهای جوجه و مرغ به؛ ویتامینها ، مواد معدنی کمیاب ، آنزیمهای آزاد کننده فیتاز گیاهی و انرژی و پروتئین نهفته در نهاده ها را در سطوحی بالاتر از نیاز واقعی جوجه و مرغ داراست.
    با تضمین ادعا داریم که با مصرف کنسانتره پلانتیوم به غیر از موارد در مانی ، هیچ نیازی به مصرف ویتامینهای آشامیدنی در سطح گله وجود ندارد و این یعنی یک صرفه جویی سالم و اقتصادی در پرورش.

سایر محصولات طلارشدنامی

جهت مشاهده سایر محصولات روی لینک زیر کلیک کنید

Close-up of dried, cracked earth.

A green and brown rural landscape leading into a bright blue ocean and slightly cloudy sky, done in oil paints.

کنسانتره سیلور تولیدی با برخوداری از سطوح مختلف آنزیم ، ویتامین و مواد معدنی در سطح نیاز گله ای گوشتی ، جهت پرورش معمول مرغداران کشور فرموله و تولید می شود.

مصرف ویتامینهای آشامیدنی حسب عادت مرغداران گرامی و پرورشی مطابق معمول بدون هیچ گونه دغدغه کمبودهای مواد معدنی و ویتامین از مشخصه های بارز این محصول تولیدی است.