پرش به محتوا
عنوان مقدار (درصد)
اسید لینولئیک 1.3
انرژی 29000
سدیم 0.17
فسفر قابل جذب 0.5
لیزین 1.58
متیونین 0.51
متیونین + سیستین 1.2
پروتئین خام 22/5
کلر 0.2
کلسیم 0.98

سایر محصولات طلارشدنامی

جهت مشاهده سایر محصولات روی لینک زیر کلیک کنید