لیست محصولات ما

محصولات ما شامل انواع دان مرغ و کنسانتره می باشد ، در ادامه به تفصیل به آنالیز هر کدام میپردازیم .

دان پلت

دان پلت شامل 5 نوع است که به ترتیب عبارتند از سوپراستارتر(پیش دان)، استارتر(آغازین) ، میان دان(رشد) ، پس دان(پایانی 1) و پایانی 2 .

سوپراستارتر- تولید خوراک دام و طیور طلارشدنامی

سوپر استارتر

دان ویژه آغازین یا سوپر استارتر. استفاده از این دان در هفته اول منجر به رشد حداکثری جوجه های گوشتی می شود.

پیش دان - کارخانه طلارشدنامی

استارتر

استفاده از پیش دان در جیره غذایی جوجه ها باعث بهبود فرآیند رشد و تقویت سیستم ایمنی آنها می شود

میان دان - کارخانه تولید خوراک دام و طیور طلارشدنامی

میان دان

استفاده از میان دان به رشد ، افزایش وزن و بهبود سطح انرژی جوجه ها کمک می کند و از نظر ابعادی، بزرگ تر از پیش دان است.

پس دان -  کارخانه تولید خوراک دام و طیور طلارشدنامی

پس دان

پس دان یا پایان دان در در پایان دوره و بین 35 تا42 روزگی مصرف می شود و باعث حداکثر رشد می شود.

کنسانتره مجموعه ای از مواد غذایی اصلی مورد نیاز طیور است ، که شامل مواد پروتئینی ، ویتامینه ، مواد معدنی و دیگر افزودنی ها است. فرمول بکار رفته در کنسانتره کارخانه طلا رشد نامی کاملا اختصاصی بوده و شامل تمام مواد مورد نیاز طیور است. بنابراین نیازی به افزودن ویتامین و سایر مکمل ها به خوراک طیور خود ندارید.

کنسانتره - کارخانه تولید خوراک دام و طیور طلارشد نامی

کنسانتره